Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu kararıyla 29 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında basketbol aday hakem kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyenlerin en geç 25 Ekim 2019 Cuma gününe kadar Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

BASKETBOL ADAY HAKEM ve MASA GÖREVLİSİ KURSU BAŞVURU ŞARTLARI

1- T.C. Vatandaşı olmak.
2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3- 18 yaşından küçük 30 yaşından büyük olmamak
4- Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu “Doktor Raporu” ile belgelemiş olmak  
5- Yüz kızartıcı bir suçtan veya şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü olmamak veya herhangi bir suçtan dolayı resmi kurumların disiplin/ceza kurullarından bir defada toplam 6 aydan daha fazla ceza almamış olmak.

GEREKLİ EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Öğrenci(veya Mezuniyet) Belgesi

4- Sabıka Kaydı

5- Vesikalık Resim(2 Adet)

6- Sağlık Raporu

7- İkametgah Belgesi

8- Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Ceza Alınmadığına Dair Resmi Yazı.