İL MÜDÜRÜMÜZDEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

.

24 TEMMUZ 2017

              Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerin sunduğu olanaklardan da yararlanarak hızlı haber akışı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında anında bilgi verilmesi , hızlı bir iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.

 

                 Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış  bilgilendirilerek yönlendirilmesinin  önüne geçerek, Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içerisinde ,   zaman ve mekân gözetmeksizin,  büyük bir özveri içinde görev yapan değerli basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve  Basın Bayramını kutlar,  çalışmalarında başarılar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

MUSTAFA ÜNLÜER

NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ